STUDION 
Medlemskap i studion (vintern 2023/2024)

Medlemskap:
Alla som är medlem få tar med sig en gäst på varje tillfället !

Birdie:
3 x 90 min i veckan under vintersäsongen  3500 kr
1 person får boka 4.5 timmar i studion per vecka och tar med sig 1 gäst)

Eagle:
4 x 90 min i veckan under vintersäsongen för 2 personer 5 500 kr totalt (2750 kr  per person)
2 personer delar på 6 timmar i studion per vecka. Ni kan antingen komma samtidigt eller dela upp
timmarna sinsemellan och komma var för sig men totaltiden per vecka får ej överstiga 6 timmar.
Varje medlem få tar med sig 1 gäst per tillfället


Albatros:
5 x 90 min i veckan under vintersäsongen för 4 personer 8 000 kr totalt (2000 kr  per person)
3 personer delar på 7.5 timmar i studion per vecka. Ni kan antingen komma samtidigt eller dela upp
timmarna sinsemellan och komma var för sig men totaltiden per vecka får ej överstiga 7.5 timmar.
Varje medlem få tar med sig 1 gäst per tillfället


I alla medlemskap ingår en introduktion till studion och Trackman
      
Info:
* Studion kan användas kl 06.00 - kl 22.00 alla dagar
* Vintersäsongen är  mellan den 20 nov 2023 till den 14 april 2024
* Bokning sker via Robs bokningssida för studion
* Du får två koder, en till entrédörren och studiodörren
* Studion är videoövervakad dygnet runt
* Just nu kan man inte spela golfbanor på Trackman

STUDION 
Boka tid i studion med Trackman 
 
Pris:
* 1 x 90 min 350 kr per tillfälle
* 3 x 90 min 900 kr (10% rabatt)
* 5 x 90 min 1400 kr (20% rabatt)
* 7 x 90 min 1950 kr (30% rabatt)
      
Info:
* Studion kan användas kl 06.00 - kl 22.00 alla dagar
* Vintersäsongen är  mellan den 20 nov 2023 till den 14 april 2024
* Bokning sker via Robs bokningssida för studion
* Du får två koder, en till entrédörren och studiodörren
* Studion är videoövervakad dygnet runt
* Just nu kan man inte spela golfbanor på Trackman