Vårträning 12 timmar vecka 18–24
Höstträning 12 timmar vecka33–40

Pris 1 000 kr per elev/termin


ALLA ÅLDER
5-18 ÅR

Alla juniorer är välkommen till
Rob's träning
Icke medlemmar lika välkomna som medlemmar


 

Elitträning 2016


Elitträning
för
Juniorer

 Alla juniorer med hcp 36 eller lägre är välkommen till extra träning på lördagar och söndgar

Klicka här för programmet 

V18-24 och V32-38

 

JUNIORTRÄNING 2016

Träningstider:
Vårträning 90 min i veckan i 8 veckor med spel på banan
V18-24   (12 tim. träning)

Sommaruppehåll V25-32

Höstträning 90 min i veckan i 8 veckor med spel på banan
V33-40   (12 tim. träning)

Torsdagar:
kl. 17.00-18.30        5-10 år killar och tjejer nybörjare 

Fredagar:
       kl. 16.00-17.30        9-14 år tjejer och killar medelkunskap
              kl. 17.30-19.00       10-16 år killar och tjejer medel-/hög kunskap
           
Rabatt  medlemmar 13-18 år
Juniormedlemmar 13 - 18 år
  250 kr rabatt till vår- eller höstträning för juniorer som "själv" är
medlem i klubben och anmäl sig innan kursstart.
500 kr rabatt till elev som anmält sig till både vår- och höstträning

Rabatt medlemmar 5-12 år
Miniormedlemmar 5 - 12 år
  125 kr rabatt till vår- eller höstträning för miniorer som "själv" är
medlem i klubben och som och anmäl sig innan kursstart.
250 kr rabatt till elev som anmält sig till båda vår- och höstträning

Medlemskap
  BJGK har reducerade avgifter för juniorer och studerande upp till 26 år. Juniorer (Miniorer) t.o.m. 12 år betalar endast 250 kr, och därefter 750 kr t.o.m. 18 år. För åldersbestämda grupper (juniorer och studerande) gäller att man tillhör kategorin t.o.m. det kalenderår man fyller den övre gränsen. Man har t.ex. inte rätt till avgift för minior det år man fyller 13 även om man är 12 under stora delar av året.

<<Mer on BJGK medlemskap>>

Grupp indelning
Träningsgrupperna delas in i ett antal nivåer, beroende på ålder,
  kompisar samt kunskaps- och spelnivå.
Målet är 10 deltagare per grupp
Om grupperna blir fulla, startar jag ytterligare grupper

Grönt Kort
Juniorträning kan leda till grönt kort när delmålen har uppnåtts
Mer info kommer inom kort

Utrustning
För de juniorer som ingår i våra träningsgrupper ingår lånklubba, fria bollar
under träning med pro och polletter till reducerat pris under egen träning.

Hjärtligt välkomna!
Robert Moore och Junior och Elitkommitèen