ROBS VIDEOS

Alla videos finns på facebook  och youtube

KLICKA PÅ BILDERNA NEDAN

1 - Siktning  13 Dec 

4 - lägsta punkt 16 dec 

7 - flack eller brant 19 Dec 

10 - lutningar  22 Dec 
2 - Distanskontroll 14 Dec

5 - minus 10 grader 17 Dec

8 - Dplane slå rakt 20 Dec

11 - chip vs pitch 23 Dec

3 - Sekvens 15 Dec

6 - upp & ner 18 dec

9 -  Räkna ut ditt Hcp 21 Dec

12- julafton 24 Dec