ROBS JUL VIDEOS

1 - Siktning

4 - lägsta punkt

7 - flack eller brant 

10 - lutningar 
2 - Distanskontroll

5 - minus 10 grader

8 - D plane slå rakt

11 - chip vs pitch

3 - Sekvens

6 - upp & ner

9 -  Räkna ut ditt Hcp

12- julafton