Juniorträning 2021

Vårträning 9 timmar v. 18–25
Höstträning 9 timmar v. 33–40

Pris 1 200 kr vår eller hösttermin
pris 2 200 kr både vår- och hösttermin


Paketpris 2 999 kr
Kostar vanligtvis 3 950 kr

 

  – Träning vår och höst 
                                                            – Årskort till drivingrangen (fria tränings bollar)  
– Medlemskap i BjGK


ALLA ÅLDER
5–18 ÅR

Alla juniorer är välkomna till
Rob's träning.
Icke medlemmar lika välkomna som medlemmar


 

JUNIORTRÄNING 2021

Träningstider:
Vårträning: 1 timme i veckan under 7 veckor och 2 timmar 
 med spel på banan v.25.
Vecka 18–25 (9 tim. träning)
_______________________________

Sommaruppehåll v.26  t.o.m. v.32
________________________________

Höstträning: 1 timme i veckan under 7 veckor och 2 timmar 
 med spel på banan v.40.
Vecka 33–40   (9 tim. träning)
________________________________

Torsdagar:
Kl. 17.00–18.00        5–9 år killar och tjejer, nybörjare.
Vår - fullbokad
Höst  - fullbokad


Fredagar:
       Kl. 16.00–17.00        9–13 år tjejer och killar, medelkunskap.
Vår - fullbokad
Höst  - fullbokad              Kl. 17.00–18.00       13–18 år killar och tjejer, medel-/hög kunskap
Vår - fullbokad
Höst  - 2 platser kvarPaketpris 2 999 kr
Träning  vår och höst,
Årskort till drivingrangen (fri bolllar)
Medlemskap i BjGK.

Kostar vanligtvis 3 950 kr

Rabatt  medlemmar 13–18 år
Juniormedlemmar 13–18 år
  150 kr rabatt till vår- eller höstträning för juniorer som "själv" är
medlem i klubben och anmält sig innan kursstart.
300 kr rabatt till elev som anmält sig till både vår och höstträning

Rabatt medlemmar 5–12 år
Miniormedlemmar 5–12 år
  100 kr rabatt till vår- eller höstträning för miniorer som "själv" är
medlem i klubben och som och anmält sig innan kursstart.
200 kr rabatt till elev som anmält sig till både vår och höstträning

Medlemskap
  BjGK har reducerade avgifter för juniorer och studerande upp till 26 år. Juniorer (Miniorer) t.o.m. 12 år betalar endast 250 kr, och därefter 750 kr t.o.m. 18 år. För åldersbestämda grupper (juniorer och studerande) gäller att man tillhör kategorin t.o.m. det kalenderår man fyller den övre gränsen. Man har t.ex. inte rätt till avgift för minior det år man fyller 13 även om man är 12 under stora delar av året.
 

Läs mer om de olika medlemskategorierna på www.bjgk.se >>

Gruppindelning
Träningsgrupperna delas in i ett antal nivåer, beroende på ålder,
  kompisar samt kunskaps- och spelnivå.
Målet är ca 7-8 deltagare per grupp

Grönt Kort
Juniorträning  leder till grönt kort när delmålen har uppnåtts

Utrustning
För de juniorer som ingår i våra träningsgrupper ingår låneklubba, fria bollar
under träning med pro och polletter till reducerat pris under egen träning.

Hjärtligt välkomna!
Robert Moore och Junior- och Elitkommittén